This livestream has ended


This livestream has ended.

Alexander Berg 

Vad står det?

Negjmedin Kabashi 

Å

Negjmedin Kabashi 

Nu vinervi den här matchen

-